Köp- & leveransvillkor

Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy.

Alla priser på Trädgårdscoachen.se är inklusive moms. Alla priser är att betrakta som dagsaktuella och gäller vid beställningstillfället. Vi reserverar oss för eventuell mellanförsäljning. Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna handla hos oss.

Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande på tradgardscoachen.se@gmail.com.

Genom att registrera dig för att bli kontaktad på vår webbplats godkänner du att vi kan kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster. 

Trädgårdsarbete innebär en viss skaderisk och du utför dessa aktiviteter på eget ansvar. Användning av en trädgårdsplan eller trädgårdscoachning är helt och hållet på egen risk. Du ska själv granska innehållet för att kontrollera att eventuella arbetsuppgifter är förenliga med planen. Våra Tjänster ersätter inte medicinsk behandling eller skadebehandling. Våra Tjänster ersätter inte skador på trädgården eller felaktigt utfört trädgårdsarbete. Våra Tjänster tillhandahålls endast för allmän information. 

• Se till att ingenting runt omkring dig kan orsaka skada eller rörelsehinder. 

• All användning av trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner sker på egen risk. 

Trädgårdscoachen Lilliann Lindfors tar inte ansvar för kunders fysiska förutsättningar eller svårigheter att utföra en viss typ av trädgårdsarbete. Ansvaret ligger hos kunden att anpassa sitt trädgårdsarbete utefter sin egen förmåga. Trädgårdscoachen Lilliann Lindfors är ej ansvarig för eventuella kroppsskador som kan uppstå vid utförande av trädgårdsarbete.  

Vi erbjuder inspiration och vägledning för trädgårdsarbete och våra trädgårdsplaner och trädgårdscoachning är avsedda att fungera som uppmuntran till att anlägga och ta hand om sin trädgård. 

När en beställning har godkänts kommer en kopia av dessa villkor att skickas till dig via e-post tillsammans med en orderbekräftelse. När beställningen är betald kommer tjänsten att vara tillgänglig för dig i enlighet med vad som anges i din orderbekräftelse. Tjänsten kommer att fortsätta (och dessa villkor kommer att fortsätta att gälla) under hela den tid som din trädgårdscoachning pågår.

Alla tjänster ska vara betalda innan innan de påbörjas. Alla avgifter, kostnader, moms och leveranskostnader (om tillämpligt) ingår i priset. Betalning kan ske med allt på en gång (i förskott) eller i månatliga förskott. 

Våra Tjänster är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Trädgårdscoachen Lilliann Lindfors-namnet eller något av logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter. Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster är och förblir vår exklusiva egendom.

Du kan välja att avsluta ditt avtal med oss i slutet av din minsta bindningstid. För att göra detta måste du meddela oss minst en månad i förväg. Om du avslutar vårt avtal på detta sätt kommer din uppsägning att gälla från och med den första dagen i följande faktureringsperiod. 

Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala), kan vi när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor. Detta kan inkludera om du underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi upphör din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren. Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna. Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta. Om du har betalat för våra tjänster i förväg kan du ha rätt till en proportionell återbetalning av de pengar du har betalat i förväg och för den tid du inte har kunnat använda våra Tjänster på grund av att vi har avslutat avtalet. 

Vid beställning av tjänst så gäller öppet köp fram till 14 dagar innan tjänsten träder i kraft, som står specificerat på din orderbekräftelse eller det datum för start av tjänst som vi har överenskommit.